Præstegården
   Generalforsamling i konfirmandstuen,
   Rakkeby Præstegård

 
Rakkeby Beboerforening afholder ordinær generalforsamling

 
Onsdag d. 30. marts kl. 19.30 i Præstegården


GENERALFORSAMLING
Rakkeby Beboerforening afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 30. marts kl. 19.30 i konfirmandstuen i Rakkeby præstegård. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres til bestyrelsen senest 8 dage i forvejen.
Alle er velkomne. Det er dog kun medlemmer af foreningen, der har stemmeret under valghandlingen.
Foreningen er vært ved kaffebordet.

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER
Bestyrelsen for Rakkeby Beboerforening fremsætter forslag til vedtægtsændringer ved den ordinære generalforsamling.
Det drejer sig bl.a. om antallet af bestyrelsesmedlemmer. Da vi en gang imellem har manglet hænder ved vore arrangementer, har bestyrelsen udfærdiget et forslag til vedtægtsændring, der går ud på, at der gives mulighed for nedsættelse af en bestyrelse på 7 medlemmer i stedet for de 5, der pt. er gældende.
Det skal understreges, at det er tænkt som en mulighed, og ændringsforslaget er derfor formuleret således, at bestyrelsen kan bestå af enten 5 eller 7 medlemmer.
Hvis ændringsforslaget vedtages, bliver spørgsmålet om antallet af bestyrelsesmedlemmer et punkt på dagsordenen før valg af bestyrelse.

I disse skolelukningstider ser Beboerforeningen det som en væsentlig opgave, at forsøge at bibeholde det sociale netværk, som i sær tilknytningen til Rakkeby skole og Solstrålen igennem tiderne har været med til at opbygge. Derfor påtænker vi os bl.a. at udbygge arrangementerne på torvet med flere grillaftner, og aftener med hoppepudesjov hen over sommeren.

Men vi vil gerne have flere ideer, så mød frem og vær med til at bestemme, hvad vi ellers kunne sætte i værk. Var det noget for dig, at være med til at arrangere, kan vi kun opfordre dig til at opstille som kandidat til bestyrelsen. Det er nu vi i fællesskab skal være med til at afbøde de værste negative konsekvenser af skole- og børnehavelukningen i Rakkeby.


VEL MØDT!

Med venlig hilsen
BESTYRELSEN


Tryk her for at komme retur til forsidenR A K K E B Y's Hjemmeside