Rakkeby skole (luftfoto)
   Rakkeby skole (Arkivfoto)

 
PRESSEMEDDELELSE:

 
Borgmesteren flytter ud af Rakkeby skole! Hvem flytter ind?Henover sommeren flytter Borgmesteren og hans forvaltning ud af Rakkeby skole og ind på Codanhus. – Tilbage til os står en skolebygning i god stand og med velegnede udenoms-arealer i forbindelse med vores skov og det åbne land. Lige klar til indflytning!

Rakkebys behov for fritidslokaler – til ungdomsklub m.v. – løses et andet sted i byen, og spørgsmålet til os er, om vi ser en god anvendelsesmulighed for skolen, eller om vi skal lade den forfalde til nedrivning.

Kommunens øverste ledelse vil se positivt på en henvendelse fra os vedrørende fremtidig anvendelse og ejerskab. Ideen om et julemærkehjem har været oppe at vende: Stedet ville passe godt til det formål og Rakkeby vil tage godt imod. Men andre formål kunne også nyde godt af stedet, og af Rakkeby: kursuscenter, sanatorium, dagskole med alment, humanitært formål.

Vi indkalder (Se mødeindkaldelse) til beboermøde om sagen. Køb Rakkeby skole for en krone (ca.), – og få det halve kongerige (Rakkeby og omegn) med i købet.

På mødet i forsamlingshuset 24. april håber vi på at de gode ideer vil blomstre. Hvem vil passe godt til Rakkeby? Og omvendt? Hvem vil sidde på borgmesterkontoret i Rakkeby fremover? – Og hvordan når vi ud til de gode formål og købere?

Der er fortsat en del frustration omkring den triste nedlæggelsesproces af skolen, men den endte, som den gjorde, og vi bør ikke slippe forløbet, førend alle muligheder er afprøvet for at få værdier i skolebygningerne igen. Og vi står nok ret alene med den opgave.

Det langstrakte kommunale projekt ”Samling og sammenhold i Rakkeby” ligger stadig i forhandling hos den, til lejligheden, nedsatte arbejdsgruppe. Lige nu er det nogle lokaler ved Spejdergården, der forhandles om, og i bund og grund kan samling og sammenhold kun være noget vi selv skaber. Hjælp til selvhjælp. En fortsat skolebygning med et godt indhold og en god sammenhæng til byen vil være et plus, og mange beboere har svært ved at forestille sig det store skoleområde østen i byen forvandlet til brokker og byggetomt.

Mødet den 24. april bliver kort eller langt, alt efter fremmøde og idérigdom. Der er selvfølgelig også andre emner end skolen på programmet (pkt. 3 i mødeindkaldelsen). Vi vil tage en drøftelse om de helheder, som vi gerne vil leve vort landsbyliv i, og de hindringer vi måske står overfor. Og vi vil følge op – evt. med en arbejdsgruppe eller to – og gribe og fastholde.

Så mød op med dine tanker og ideer om din landsby og dens fremtid.


RAKKEBY BEBOERFORENING


Til mødeindkaldelsen: Borgermøde om Rakkeby skoleTil siden om Timedrift i landdistriktet   

Tryk her for at komme retur til forsidenR A K K E B Y's Hjemmeside