Indvielse af SPEJDERSKOVEN I RAKKEBY

     

Lørdag d. 8. okt. 2005 kl. 12.00

FORMIDDAGEN:
Men allerede kl. 10.00 er der: Plant-et-træ i vores skov: Alle med tid og lyst og en spade opfordres til at bruge en times tid på vort plant-selv-område i skoven. Vi begynder med en kop kaffe og et rundstykke, og der er derefter gjort klar med skovtræer til udplantning i det område, hvor de gamle landbrugsbygninger lå.
Mødested: Spejdergården.
Samtidig
kl. 10.00: Er der for børn og unge arrangeret SPEJDERAKTIVITETER på pladsen ved Spejdergården.

MIDDAGSTID:
Kl. 12.00: INDVIELSE AF SKOVEN: herunder korte taler. Ny skovsang. Seksfoldigt snoreklip. En kort, fælles skovvandring ad skovens stier. Husk støvler !
Kl. 12.30: Et let traktement ved Spejdergården.
Overdragelse af skoven fra projektgruppe til skovlaug.

- Vel mødt ! -

           Se status på INDSAMLINGSKONTOEN hér


SPEJDERSKOVEN, - tilblivelse og projektbeskrivelse.

SPEJDERSKOVEN i Rakkeby blev til i årene 2004 - 05, men beboernes bestræbelser på at få en rekreativ, bynær skov er ældre. Allerede i 1990´erne var ønsket nævnt på beboermøder og fremtidsværksteder i Rakkeby, og et par forsøg har været gjort i området vest for byen. Men hver gang er det strandet på landbrugspligten på jorden.

Først i 2004 faldt de nødvendige brikker på plads:
- 1. Et nedlagt landbrug med 3 ha landbrugsjord - midt i Rakkeby - var til salg.
- 2. Amtets jordbrugskommission var parat til at ophæve landbrugspligten på området.
- 3. Løkken-Vrå Kommune godkendte projektet og satte lokalplanarbejdet i gang.
- 4. Landsbyrådet i Løkken-Vrå Kommune godkendte skovprojektet som støtteberettiget i relation til det Leader+-program, som kommunens 10 landsbysamfund alle har fået del i.
- 5. Forældreforeningen for KFUM-spejderne i Rakkeby - nabo til området - accepterede at stå som køber og juridisk ejer af arealet.
- 6. En bredt sammensat projektgruppe i Rakkeby, med repræsentanter for foreninger, institutioner og interessegrupper, blev nedsat, og kørte projektet som et græsrodsprojekt, med flere borgermøder og åbenhed i forhold til presse og lokalsamfund.
- 7. Økonomien blev sikret: Arealerhvervelsen foretages af Forældreforeningen for KFUM-spejderne i Rakkeby. Projektets øvrige udgifter, ca. 550.000 kr, dækkes af Leader+-programmet, kommunens Landsbypulje og via lokalt medarbejde, indsamlinger og sponsorer.
- 8. SPEJDERSKOVEN bliver ved indvielsen, 8. oktober 2005, overdraget af projektgruppen til et SKOVLAUG, hvis vedtægter sikrer skoven som Rakkebys fælles natur- og udfoldelsesområde, og sikrer områdets udvikling og pasning.

SPEJDERSKOVENs 3 hektar strækker sig i et bælte nord for Rakkebyvej, mellem Spejdergård og Skole. Området er tilplantet med primært løvskov, isprængt felter af nåletræer, samt en frugtlund med 50 træer nær skolen. Der er anlagt nogle få, gennemgående skovstier og anlagt sø og kælkebakke samt parkeringsplads. Kampesten er anvendt som bålplads, markeringer og siddesten.

ENTREPRENØRER:
- 1. Skitseprojekt og lokalplanarbejde: Arkitekt Jørgen Ussing, Løkken.
- 2. Jordarbejde og nedrivning: Sejlstrup Entreprenørforretning.
- 3. Beplantningsplan, tilplantning og pasning i 3 år: Hedeselskabet.
- 4. atrikulering: Landinspektørfirmaet Birk & Boe.
- 5. Bankforbindelse: Sparekassen Vendsyssel, Vrå.
- 6. Økonomistyring: Leader-sekretariatet v/Flemming Trinskjær, sammen med projektgruppen.
- 7. Projektstyring og gennemførelse: Projektgruppen med megen og frivillig bistand af folk og maskiner fra Rakkeby og opland, og god hjælp af Teknisk Forvaltning i Løkken-Vrå Kommune.

SPONSORER:
Friluftsrådet, Sparekassen Vendsyssel, Grundlovsløbet, samt firmaer, institutioner, foreninger og mange privatpersoner i Rakkeby og omegn.

Rakkeby, oktober 2005
PROJEKTGRUPPEN

Tryk her for at komme retur til forsiden R A K K E B Y's Hjemmeside